There she goes

Detta blev resultatet av min årliga "första skoldagen" bild på Melrose.
Hon som alltid älskade att vara med på bild........när han var liten! Men hon var nöjd med sin klass så det var ju bra.